Gebruik en beheer van de li-ION fietsaccu

Een goed beheer van de accu is cruciaal voor de levensduur en de prestaties van de accu. De volgende algemene uitgangspunten zijn belangrijk voor een goed beheer:

 • De accu blijft het beste in conditie door deze met enige regelmaat te gebruiken (te laden en te ontladen). Te weinig gebruik kan leiden tot problemen met de accu (onbalans in de accucellen) en dus verlies van capaciteit of erger.
 • De accu slijt door gebruik (= laden/ ontladen) en door ouderdom (=  chemisch proces in de batterijcellen).  
Phylion XH370-13J + oplader
 • De accu presteert het best bij een temperatuur van ca. 25 graden Celsius. Bij deze temperatuur wordt n.l. de maximale accucapaciteit bereikt. De accu blijft echter het best geconditioneerd bij een lagere temperatuur (wel boven het vriespunt) omdat het chemisch proces van veroudering langzamer verloopt bij lagere temperaturen en vice versa.
 • Als de accu leeg is dient deze direct opgeladen te worden om niet in een situatie van diepteontlading terecht te komen. Bij diepteontlading is de accuspanning gedaald tot onder het niveau waarbij het batterijmanagement de aangesloten lader nog herkent. Hierdoor is opladen dan niet meer mogelijk. 
Phylion XH370 tulpstekker laadcontact

Het 1e gebruik van de accu
Laad de accu voor het eerste gebruik eerst volledig op. Sluit hierbij eerst de  lader op de accu aan en pas dan de lader op de netspanning (110V-240V). Dit is beter voor de accu en voorkomt dat de accu de lader niet herkent en het laadproces niet start. Het laden van de accu kan zowel op de fiets als separaat hiervan geschieden. Bij het in- en het uitschakelen van de lader geeft deze een korte klik ten teken dat het laadproces is gestart of juist gestopt.

Tijdens het laden kleurt het lampje op de lader rood. Het lampje kleurt groen als de lader is gestopt met laden (maar nog wel is aangesloten op de netspanning). De standaard lader voor de XH370 accu’s heeft een laadvermogen van 2A. Hiermee wordt een lege, 14Ah accu, in ongeveer 7 uur weer volledig opgeladen. Om de accu op volle capaciteit te krijgen dient deze eerst 2-3 maal deels leeggereden te worden om vervolgens 20-24 uur op de lader te worden aangesloten. Het normale laadproces stopt zodra de accu ca. 95-tot 97% is opgeladen waarbij het lampje op de lader groen kleurt. Doordat de accu  aangesloten blijft op de lader loopt er nog een kleine lekstroom naar de accu die ervoor zorgt dat deze in de extra 15-18 uur volledig oplaadt. Het is goed dit proces elk jaar 1-2 keer te herhalen.

Laden en gebruik van de accu
De accu kan op de fiets zowel als los daarvan opgeladen worden

 • Na ontgrendeling met de sleutel, kan de accu verwijderd worden door deze aan de achterzijde uit te slede te trekken. Aan de achter-/ onderzijde bevindt zich hiervoor een soort van handgreep
 • Laad de accu met regelmaat op, maar doe dit niet onnodig vaak. Rijdt de accu liever wat verder leeg dan deze na elke korte trip op te laden
 • Ongeacht het gebruik dient de accu minimaal 1 maal per 2 maanden voor ca. 3 uur opgeladen te worden. Ook als de fiets/ accu niet gebruikt wordt!
Acculader Phylion XH370 met tulpstekker
Phylion XH370 LED accustatus
 • Laad een lege accu direct op om het risico van permanente schade door diepteontlading te voorkomen
 • Bewaar de accu bij voorkeur op een koele plek, zeker ook als deze voor langere tijd niet gebruikt wordt (hogere temperaturen versnellen de veroudering)
 • Als een accu geruime tijd niet gebruikt wordt laat deze zich het best bewaren met een laadpercentage van ca. 40-50 %
 • Bewaar de accu droog en vorstvrij
 • De accustatus kan worden uitgelezen door op het knopje aan de zijkant van de accu te drukken. Middels 5 LED lampjes, 4 groene en 1 rode, wordt de resterende accucapaciteit gecommuniceerd. Als de accu bijna leeg is licht het laatste lampje rood op
 • Door de accu niet helemaal leeg te rijden verlengt u de levensduur
 • De maximale accucapaciteit neemt af naarmate het kouder wordt. Houdt rekening met een verval van ca. 1% per graad gemeten vanaf 25 graden Celsius. Vanaf nul graden Celsius kan de afname nog wat hoger zijn
 • Bij een restcapaciteit van 10% of minder kan het voorkomen dat de motor onder zware omstandigheden niet meer de volle ondersteuning geeft

Veiligheidstips bij het laden:
Lees onderstaande waarschuwingen goed door. RAP is niet verantwoordelijk voor ongelukken of storingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van lader en/ of accu.

 • Gebruik uitsluitend de originele lader voor het laden van de accu
 • Sluit de lader niet aan met natte handen en laad de accu niet in een vochtige omgeving
 • Dek de lader niet af tijdens het laden
 • De accu kan veilig gebruikt/ geladen worden bij temperaturen van -10 tot +40 graden Celsius
 • Voorkom oververhitting van de accu door de zon of een externe hittebron
 • Gebruik de accu noch de lader voor andere doeleinden
 • Voorkom kortsluiting bij het aansluiten van de accu
 • Voorkom beschadiging van de lader of accu door vallen of anderszins
 • Maak de accu niet open zonder toestemming
 • Sluit de lader niet aan op de netspanning wanneer deze niet gebruikt wordt
 • Laat de accu nooit langer dan 48 uur aangesloten op de acculader
Scroll naar top