Gebruik en beheer van de li-ION fietsaccu

Een goed beheer van de accu is cruciaal voor de levensduur en de prestaties van de accu.

Uitgangspunten voor een goed accubeheer:Phylion XH370-13J + oplader

 1. De accu blijft het best in conditie door regelmatig gebruik (opladen en leegrijden van de accu). Te weinig gebruik kan leiden tot problemen (onbalans tussen óf zelfs defecte accucellen) met capaciteitsverlies tot gevolg.
 2. De accu slijt door het gebruik (= laden/ ontladen) én door ouderdom (=  het chemisch proces in de batterijcellen).
 3. De accu presteert het best bij een temperatuur van ca. 25 graden Celsius. Bij deze temperatuur wordt n.l. de maximale accucapaciteit bereikt.
 4. De accu blijft het best geconditioneerd bij lage temperatuur (boven het vriespunt) omdat dan het chemisch proces van veroudering het traagst verloopt. 
 5. Als de accu leeg is dient deze direct opgeladen te worden om niet in een situatie van diepteontlading terecht te komen. Bij diepteontlading is de accuspanning gedaald tot onder het niveau waarbij het batterijmanagement de aangesloten lader nog herkent. Hierdoor is opladen dan niet meer mogelijk

Het 1e gebruik van de accu

Phylion XH370 tulpstekker laadcontactLaad de accu voor het eerste gebruik volledig op
Sluit eerst de  lader op de accu aan en daarna pas de lader op de netspanning (110V-240V). De lader schakelt in met een klik waarna het rode lampje gaat branden. Vice versa en een groen lampje als de lader is gestopt met laden. Laden kan zowel op de fiets als los van de fiets gebeuren. 

Bereiken volledige capaciteit
Door de accu in het begin 2-3 maal voor een deel leeg te rijden en vervolgens voor 20-24 uur op te laden bereik je de maximale capaciteit van de accu. Het is goed om gemiddeld 2 maal per jaar deze procedure te herhalen.

Levensduur verlengen
Rijd de accu bij voorkeur niet in zijn geheel leeg. Dit bevordert de levensduur.

Laden en gebruik van de accu

  • De accu kan zowel op de fiets als binnen worden opgeladen. Acculader Phylion XH370 met tulpstekker
  • Laad de accu met regelmaat op, maar niet vaker dan nodig is. Onnodig vaak laden betekent extra slijtage van de accu.
  • Ongeacht het gebruik dient de accu tenminste 1 maal per 2 maanden voor ca. 2 uur opgeladen te worden. Ook als de fiets/ accu niet gebruikt wordt!
  • Een (nagenoeg) lege accu dient onmiddellijk opgeladen te worden om schade door diepte-ontlading te voorkomen.
  • Bewaar de accu als deze niet gebruikt wordt bij voorkeur op een koele en droge plek.Phylion XH370 LED accustatus
  • Bewaar een accu die voor langere tijd niet wordt gebruikt bij voorkeur op een laadniveau van ca. 50%
  • Bewaar de accu droog en vorstvrij
  • De accustatus lees je uit via de display op de fiets of de LED indicatielampjes op de accu. Het laatste lampje is een rood lampje wat pas gaat branden als de accu bijna leeg is.
  • De accucapaciteit neemt af naarmate het kouder wordt. Houd rekening met een verval van ca. 1% per graad gemeten vanaf 25 graden Celsius. Vanaf nul graden Celsius kan de afname hoger zijn.
  • Bij een restcapaciteit van 10% of minder kan het voorkomen dat de motor onder zware omstandigheden niet meer de volle ondersteuning geeft

Veiligheidstips bij het laden:
Lees onderstaande waarschuwingen goed door. RAP is niet verantwoordelijk voor ongelukken of storingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van lader en/ of accu.

 • Gebruik uitsluitend de originele lader voor het laden van de accu
 • Sluit de lader niet aan met natte handen en laad de accu niet in een vochtige omgeving
 • Dek de lader niet af tijdens het laden
 • De accu kan veilig gebruikt/ geladen worden bij temperaturen van -10 tot +40 graden Celsius
 • Voorkom oververhitting van de accu door de zon of een externe hittebron
 • Gebruik de accu noch de lader voor andere doeleinden
 • Voorkom kortsluiting bij het aansluiten van de accu
 • Voorkom beschadiging van de lader of accu door vallen of anderszins
 • Maak de accu niet open zonder toestemming
 • Sluit de lader niet aan op de netspanning wanneer deze niet gebruikt wordt
 • Laat de accu nooit langer dan 48 uur aangesloten op de acculader