Fietsaccu storingen & problemen

IS MIJN ACCU DEFECT?

Heeft uw accu (plots) niet voldoende capaciteit meer, wil deze niet óf niet meer geheel opladen of vertoont deze andere problemen? Kijk in onderstaand overzicht voor de meest voorkomende accuproblemen en de eventuele oorzaken/ oplossingen.

 1. Defect aan één of meerdere accucellen
  Leidt tot (plotseling) verlies in accucapaciteit. Treedt meestal op bij oudere fietsaccu’s of-fietsaccu’s in slechte conditie (te weinig gebruikt, te lang niet opgeladen etc.).
  Slechte cellen kunnen vervangen worden maar reparatie is duur en meestal
       slechts een tijdelijke oplossing. Enkel zinvol bij jonge accu’s die verder nog in
       goede staat/ conditie verkeren.
 2. Onbalans tussen de accucellen
  Het verschijnsel dat accucellen niet allemaal een gelijke spanning afgeven met verlies in accucapaciteit als gevolg. Ontstaat meestal doordat een accu niet goed wordt beheerd, zoals wanneer te weinig gebruikt, te lang niet opgeladen etc.
  Soms wil het laten “refreshen” van de accucellen (een aantal keren achter elkaar
  de fietsaccu opladen en ontladen) de onbalans nog wel eens  Zie hiervoor ook
       “accu (& lader) door RAP laten controleren”.
 3. Storing of defect in het batterij management systeem (BMS)
  Dit uit zich in het niet meer kunnen opladen en/ of ontladen van de accu terwijl de LED’s aangeven dat de accu nog (gedeeltelijk) is opgeladen.
  Reparatie is de enige oplossing maar buiten de garantie vaak niet echt een optie
 4. Kapotte zekering
  Ontstaat meestal door kortsluiting in het elektrisch systeem of de accu zelf en resulteert in een “dode” accu. De LED lampjes lichten niet op wanneer er op de testknop gedrukt wordt, de accu geeft geen stroom en laadt niet meer op.
  → De zekering dient vervangen te worden.
 5. Diepte-ontlading
  Situatie waarbij de accuspanning onder het minimale niveau is gedaald waardoor deze niet meer kan worden opgeladen. Het BMS registreert niet meer dat de lader wordt aangesloten. Deze situatie ontstaat wanneer een lege accu niet tijdig wordt opgeladen.
  → Deze situatie is meestal funest voor de accu. Soms echter kan door het omzeilen van het BMS de accu weer aan de praat worden gebracht. Zie ook onder accutest.
 6. Slecht contact tussen de laadstekkers
  Een slecht contact ontstaat wanneer de tulpstekker van de lader niet goed aansluit op de laadstekker van de fietsaccu. Dit resulteert in het niet of niet goed opladen van de fietsaccu.

  Het lampje op de lader blijft groen of valt (bij de minste beweging) terug van rood naar groen. Meestal is de oorzaak te vinden in het wat “uitgelubberd” zijn van stekker aan de oplader.  OPLOSSING: gebruik een tang om de stekker van de oplader juist zoveel te vervormen dat deze net niet meer 100% rond is. Zo klemt de stekker goed om de laadstekker van de accu zou het contactprobleem verholpen moeten zijn.

  Naast een slecht contact kan de lader ook geheel of gedeeltelijk defect zijn. Als het lampje niet brandt en de lader wordt niet warm bij een aangesloten accu , dan wordt de accu niet geladen. Maar ook als het lampje wel brandt en rood kleurt, kan het zijn dat de lader niet goed werkt. Bijv.. doordat de accu slechts gedeeltelijk opgeladen wordt. Lees hier hoe de werking van de oplader te controleren.

Phylion XH370-13J + oplader
Acculader Phylion XH370 met tulpstekker
Scroll naar top