Diagnose: fietsaccu oplader werkt niet

IS MIJN ACCULADER DEFECT?

Wil je fietsaccu niet óf niet meer geheel opladen? Dan kan het zijn dat de lader defect is of een storing vertoont. We onderscheiden de volgende mogelijke oorzaken:

1) Slecht contact tussen de stekker en het laadcontact
Dit ontstaat wanneer de tulpstekker van de lader niet goed aansluit op het laadcontact van de fietsaccu. Het lampje op de lader blijft groen of springt (bij de minste beweging) van rood terug naar groen nog voordat de accu is volgeladen. De tulpstekker is dan vaak wat “opgerekt” waardoor het contact met het laadcontact van de accu makkelijk verloren gaat.
gebruik een tang om de stekker van de oplader juist zoveel te vervormen dat deze weer goed om het laadcontact van de accu klemt.

2) De accu laadt wel op maar niet meer in zijn geheel
Het wil wel eens voorkomen dat de lader wel laadt, maar niet meer dan tot bijv. 60- of 70% van de maximale capaciteit. 
→ Een volgeladen (36- of 37V accu) meet ca. 42 volt tussen de polen. Als de lader stopt en de accu meet bijv. maar 36 Volt dan kan het zijn dat de lader niet goed werkt. Het best test je dit door nog een andere lader aan te sluiten nadat je eigen lader is gestopt met laden.

3) De lader is defect
Als het led-lampje niet brandt als de lader op de netspanning wordt aangesloten kan dit een teken zijn dat de lader defect is. Maar ook als dit lampje niet rood wordt bij een (gedeeltelijk) lege accu, kan dit betekenen dat de lader defect is.
het best laat je de lader controleren door een expert.

Oplader fietsaccu Phylion tulpstekkeraansluiting

De acculader is defect of vertoont een storing

  1. De oplader werkt in zijn geheel niet
   Het lampje op de oplader licht niet op bij het aansluiten op de netspanning én de lader wordt niet warm bij het aansluiten op de accu.
   De lader heeft het waarschijnlijk begeven en dient vervangen te worden
  2. De oplader laadt de accu wel op, maar niet volledig
   Het lampje op de lader kleurt rood en de lader wordt warm, maar het laadproces stopt voordat de fietsaccu zijn geheel is opgeladen. De laadstatus van de fietsaccu laat zien dat de accu niet helemaal is opgeladen.
   De oplader vertoont een defect en dient vervangen te worden om de accu weer 100% te laden.
  3. Het lampje wordt niet rood of licht enkel kort rood op en wordt daarna weer groen
   Het kan een storing in de lader betreffen, maar waarschijnlijker is het de fietsaccu welke zich niet meer laat opladen.
   Controleer eerst de accu

Naast de acculader kan ook de accu zelf de oorzaak van het probleem zijn. Klik hier voor de mogelijke problemen met de fietsaccu. 

Heeft u twijfels over de conditie en of de werking van uw accu dan kunt u deze ook door RAP laten testen. Klik hier voor meer informatie.